Płyty Termano

Filmik instruktażowy mocowania płyt Termano (dawniej Soft )

Byliśmy  pierwszą w Polsce firmą  która zakładała płyty Termano. Do dnia dzisiejszego proponujemy i montujemy płyty Termano. Filmik przestawia instruktaż wykonany przez naszą firmę.